• Tisamed predstavi svoje vrhunske proizvode u Kelnu

    2021-10-12 | News
  • „ANUGA“ je jedan od najvećih međunarodnih sajmova iz oblasti prehrambene industrije na svetu, koji se svake druge godine održava u Kelnu.

    Tisamed je opet dobio mogućnost da u Kelnu predstavi svoje proizvode i da upozna nove dobavljače za evropsko i druga inostrana tržišta.