• Tisamed je dobio mogućnost da se predstavi u Moskvi

    2019-02-12 | News
  • TISAMED je dobio mogućnost da predstavi svoje vrhunske proizvode na ProdExpo sajmu u Moskvi.

    ProdExpo je najveća prehrambena izložba u Rusiji, kao i u celoj istočnoj Evropi. Već više od 20 godina određuje razvoj prehrambene industrije cele Rusije.