• Osiguranje kvaliteta

  • Prilikom izgradnje nove fabrike za preradu meda od 750 m2, uzeli smo u obzir zahteve kupaca koji zadovoljavaju najviše međunarodne standarde, kao što su ISO 22000:2018, IFS Food 6.1.

  • Da bi se utvrdili parametri kvaliteta otkupljenog meda, izgradili smo sopstvenu laboratoriju. U njoj će mo koristiti takve međunarodno priznate metode putem kojih ćemo da klasificiramo razne kategorije kvaliteta meda, kako bi bili u prilici zadovoljiti potrebe naših klijenata na najprikladniji način.

  • Pored toga, počevši od isporuke praznih buradi, do uzorkovanja meda kao i obrade i isporuke meda, sprovodiće se kontrolisanost kompletnog procesa koji osigurava sledljivost i odličan kvalitet krajnjeg proizvoda.