• Posetite još
 • Pčelari

  Proces otkupa meda

  1. Zaključivanje ugovora o saradnji. Na početku svake godine potpisuje se ugovor o saradnji gde se utvrđuje vrsta i količina meda ponuđenih za otkup i potražnja sirovina ili nekog drugog materijala od strane pčelara.
  2. Isporuka buradi prilagođenih po meri
  3. Uzimanje uzorka i plombiranje buradi
  4. Nakon raspoloživih i prihvatljivih labolatorijskih rezultata i postignutog dogovora o ceni meda, transport meda na našu lokaciju
  5. Merenje, se vrši na našoj lokaciji radi odredjivanja tačne količine dostavljenog meda gde može biti prisutan i sam pčelar
  6. Sastavljanje i potpisivanje otkupnog lista koji definiše vrstu, količinu, otkupnu cenu, uslove plaćanja i obračun zatraženih sirovina ili drugog materijala od strane pčelara koji se obračunavaju u okviru otkupne cene
  7. Plaćanje otkupljenog meda i obračun vraćenih buradi od strane pčelara.

  Kako bi se osigurao uspešan otkup meda, pčelar mora da obezbedi fotokopiju sledećih dokumenata

  • Rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva
  • Dokaz o aktivnom statusu gazdinstva
  • Ličnu kartu vlasnika gazdinstva
  • Potvrda o aktivnom nadzoru košnica
  • Broj bankovnog računa
  • Rešenje o upisu u registar objekata

  Saradnja sa pčelarima

  Kao integrator meda, naša kompanija se ne fokusira samo na otkup meda, već na pružanje podrške pčelarima putem razmene informacija o pčelarstvu, organizovanju treninga, organizovanju sastanaka sa pčelarima i pružanju pomoći u obezbeđivanju raznih sirovina i materijala neophodnih za pčelarstvo.

  Trudimo se da ostvarimo jednu dugoročnu saradnju sa pčelarima, i u tom cilju možemo pčelarima pružati sledeće:

  • Bezbedno i predvidljivo tržište
  • Konkurentne tržišne otkupne cene
  • Obezbeđivanje novih buradi za skladištenje meda
  • Finansiranje neophodnih sirovina za proizvodnju meda i njihovo refinasiranje prilikom otkupa meda
  • Profesionalno skupljanje meda na teritoriji pčelara
  • Redovna i stručna labolatorijska kontrola meda
  • Organizovanje predavanje i obuke za pčelare

  Propisi, dokumenti

  Ispod ćete pronaći naše dokumente i kataloge. Dokumenti za preuzimanje su u PDF formatu, za otvaranje potreban je Adobe Reader, koji možete preuzeti ovde.

  Prijavite se za SMS obaveštenja o poslednjim informacijama na tržištu meda u Srbiji