• Osiguranje kvaliteta

  • Prilikom izgradnje nove fabrike za preradu meda od 750 m2, uzeli smo u obzir zahteve kupaca koji zadovoljavaju najviše međunarodne standarde. Pored trenutnog sertifikovanog standarda ISO 22000:2005, usaglasili smo poslovanje i sa drugim međunarodnim standardima kao što su IFS, HALAL i KOSHER.

  • Da bi se utvrdili parametri kvaliteta otkupljenog meda, izgradili smo sopstvenu laboratoriju. U njoj će mo koristiti takve međunarodno priznate metode putem kojih ćemo da klasificiramo razne kategorije kvaliteta meda, kako bi bili u prilici zadovoljiti potrebe naših klijenata na najprikladniji način.

  • Pored toga, počevši od isporuke praznih buradi, do uzorkovanja meda kao i obrade i isporuke meda, sprovodiće se kontrolisanost kompletnog procesa koji osigurava sledljivost i odličan kvalitet krajnjeg proizvoda.